Klienti chtějí náš servis!

Konverzační angličtina

Získejte lektora a procvičte si angličtinu s rodilým mluvčím z USA. Učím konverzační lekce angličtiny, abych vám poskytl nácvik, opravy a instrukce, které potřebujete ke zlepšení vaší angličtiny.

Abyste se dobře naučili anglicky, musíte hovořit s rodilými mluvčími angličtiny. Také potřebujete opravy, když uděláte chybu. Čím více procvičujete angličtinu, tím lépe budete mluvit.

Moje lekce jsou konverzační, což znamená, že většinu času mluvíte! Důraz je kladen na konverzaci - přimět vás mluvit plynule, sebevědomě a s dobrou výslovností. Ztrávit čas konverzací je nejlepší způsob, jak zvýšit vaši důvěru při používání mluvené angličtiny.

Vylepšete svou angličtinu získáním zpětné vazby a oprav vašich chyb v gramatice a anglické výslovnosti. Kurzy jsou plánovány speciálně pro vaše cíle a potřeby.

Ceník:

45 minut 400 Kč
60 minut 450 Kč
90 minut 675 Kč
120 minut 800 Kč
10 lekcí (60 minut) 4,000 Kč
---------------------------- ----------
Doprava ke klientovy 100 Kč